info@bosconsultants.com
English
Català
Español
BOS
Consultants
Business Opportunity Strategists S.L

ASSESSORAMENT I GESTIÓ EN PROCESSOS D'INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
Assessorem a les empreses  durant el procés de la recerca d’oportunitats d’inversió a l’exterior.
• Anàlisis de situació de l’empresa.
• Anàlisis i  planificació estratègica
• Assessorament en l’entrada a nous països/mercats: identificació de mercats i oportunitats de negoci.
• Assessorament en formes de finançament de projectes a l’estranger : ajuts, subvencions, legislació etc...
• Seguiment i control per tal de garantir el desenvolupament adequat.

2014 © BOS Consultants.