info@bosconsultants.com
English
Català
Español
BOS
Consultants
Business Opportunity Strategists S.L

PUBLIC AFFAIRS
Definim i executem un pla d’acció que millori la capacitat d’influència d’una companyia en l’àmbit públic.
• Anàlisis de situació de l’empresa.
• Informes estratègics.
• Plantejament de mapes de relació i vinculació.
• Proposta i  definició de l’estratègia de lobby.
• Definició del pla d’acció.
• Execució.
2014 © BOS Consultants.